Projekti

Na ovim stranicama nalazi se kratak pregled projekata koji su rađeni u sklopu aktivnosti koje provode članovi AI-COMPILE istraživačke grupe.

Cilj predstavljanja projekata je potaknuti širu zajednicu na razvoj vlastitih projekata, ali isto tako i prezentirati radove studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.